Snakk med personen du mistenker har blitt utsatt for vold eller overgrep. Prøv å få ham eller henne til å fortelle om det som har skjedd.

Hva slags samtaler skal jeg ha?
Hvordan skal jeg gjennomføre samtalen?
Hvilke spørsmål kan jeg stille?
Hvilke spørsmål skal jeg ikke stille?
Hva gjør jeg hvis personen ikke ønsker å melde saken videre?