Det er i utgangspunktet politiets oppgave å sikre bevis når en person har vært utsatt for overgrepshandlinger. Men i en akutt situasjon er det viktig at du også hindrer at bevis går tapt.

Hva er bevis?
Hvordan sikre bevis i en akutt situasjon?
Hva gjør jeg hvis bevis kan gå tapt?