Økonomiske overgrep er når noen tar eller bruker en annen persons penger, eiendeler eller ressurser uten å ha rett eller lov til det. 

Eksempler på økonomiske overgrep
Tegn på økonomiske overgrep
Reaksjoner og symptomer på vold og overgrep