Alvorlige hendelser av sjikane, hets og trusler skal registreres i Bufetats interne skade- og avvikssystem (TQM).