Undersøk hvilke rutiner kommunen har for registrering av hets, sjikane- og trusselhendelser. Slike hendelser bør registreres i kommunens interne system for skade- og avviksrapportering.