< Veiledere, retningslinjer, faglige anbefalinger, rundskriv og forløp

Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge

Om retningslinjen

Om retningslinjen

Mål

Målet med retningslinjen er å styrke oppdager- og handlingskompetansen hos ledere og ansatte i kommunen. Den retter seg mot alle barn og unge, med mål om å nå de utsatte slik at de får tilpasset hjelp og oppfølging.

Retningslinjen har 7 anbefalinger 

Samarbeid mellom seks direktorater

Seks direktorater står sammen om retningslinjen. Helsedirektoratet har koordinert arbeidet med å utarbeide retningslinjen i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Politidirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet.