For barn som skal flytte inn i fosterhjem, vil det ofte være best å bo sammen med sine søsken. Dersom barnet ikke skal bo sammen med søsken vil det som hovedregel være aktuelt med samvær. En av de store utfordringene på fosterhjemsområdet er mangel på fosterhjem som kan ta imot søskengrupper. Det kan innebære at søsken som bør bo sammen blir splittet.

Til barnets beste
Snakk med barna
Vurdere situasjonen på nytt
Jus og styringsdokumenter
Forskning/ kunnskapsoppsummering