Anbefaling 2: Når søsken ikke bor sammen, må det legges til rette for at de kan ha samvær og opprettholde kontakten, dersom ikke særlige grunner taler imot det