Det vil ofte være lettere å opprettholde søskenrelasjoner når barn flytter i fosterhjem i slekt eller nettverk. Barnevernstjenesten skal alltid vurdere om noen i barnets familie eller nære nettverk kan velges som fosterhjem (Fosterhjemsforskriften § 4). Tiltak eller metoder som kan føre til at flere barn kan flytte i slike fosterhjem er familieråd og andre verktøy eller metoder for nettverkskartlegging.

Når man benytter slekt og nettverk som fosterhjem er det viktig at barnevernstjenesten følger dem opp og sørger for at de får godtgjøring og andre tiltak på lik linje med andre fosterhjem.