Aktuelle tiltak kan for eksempel være: 

Senteret kan også arrangere kurs for eldre barn, om temaer som for eksempel: Virkninger av seksuelle overgrep og reaksjoner, problemer på skolen, samspill foreldre – barn, barns rettigheter eller lignende.

Grupper for barn
Aktiviteter i regi av frivillige organisasjoner
Hva ønsker barnet?