En stor del av barna har kanskje aldri snakket med noen om overgrepet(-ene) før de kom til senteret. Samtaler med en voksen kan ha en terapeutisk effekt på ulike måter. Det er viktig å vite hvorfor og hvordan man har samtaler med barn som har opplevd overgrep og/eller vold. Dersom sentret har et tilbud til barn er det veldig viktig å gjøre dette på en riktig måte.  

Hvorfor og hvordan snakke med barn
Alderstilpasning i samtaler med barn
Når barnet trenger tolk

Mer informasjon og ressurser om samtaler med barn på Nok. Norge sin veileder om samtaler med barn.