Sentrene skal inngå i faglige samarbeid med barnevernet og andre relevante hjelpeinstanser, og bidra til at barnet får nødvendig oppfølging fra disse. Senterets tilbud skal ikke være en erstatning for psykologisk behandling eller bevege seg mot politiets eller barnevernets arbeid.

Sentrene bør følge samme rutiner og anbefalinger som krisesentrene når det gjelder samarbeid med barneverntjenesten. Anbefalingene til krisesenteret om samarbeid, kan gi mange gode tips og råd til hvordan dere kan jobbe:

Samarbeid med barnevernstjenesten

For at barnet skal få nødvendig og god hjelp, er det viktig at alle involverte instanser samarbeider på en best mulig måte. For mange av barna er andre instanser involvert i familien allerede før de kommer til senteret. Tidlig i oppholdet er det viktig at du får en oversikt over både hvem som allerede er involvert og om barnet behov for og rett til hjelp og støtte fra andre instanser.

Slik kan du gå frem