For at sentrene skal være av samme kvalitet og en likeverdig tjeneste uavhengig av hvor i landet man befinner seg anbefaler Bufdir at innholdet i tilbudet bør inneholde listen som omtales under. Sentrene skal legge til rette for brukermedvirkning, og det bør gjøres gjennom systematiske brukerevalueringer. 

Enesamtaler
Tilrettelagt hjelp og samarbeid med andre
Selvhjelps- og samtalegrupper
Sosiale tilbud og grupper
Åpent hus og innomstikk
Utadrettet virksomhet og forebyggende arbeid