Det er ikke et klart skille mellom enesamtaler med utsatte seg og enesamtaler med pårørende, men fokuset kan være litt ulikt. For pårørende er fokuset både å støtte i sin rolle, men også ivaretakelse og hjelp i seg selv. 

Tilbudet til pårørende 
Hvordan foregår en pårørende/familiesamtale?
Hva er viktig å sette søkelys på ved pårørende/familiesamtaler?