I denne delen er målet å få fram viktigheten med rammer og struktur rundt samtaletilbudet og hvordan dette kan gjøres ved sentrene. Samtalene med brukerne kan ha flere formål, men informasjon, støtte og veiledning er viktige nøkkelord. Det anbefales at sentrene har tydelige rammer for samtalene og at det legges vekt på «hjelp til selvhjelp». Dette betyr at utgangspunktet for samtalene skal være «Hva trenger du at jeg hjelper deg med nå?»  

Innhold og rammene rundt samtalene bør være: