Kvalitet i tilbudet ved sentrene er nært knyttet til ansattes kompetanse. Ansatte bør ha relevant kompetanse som kan for eksempel være helse-, sosial- eller barnefaglig utdanning. Erfaringsbasert kompetanse skal også verdsettes, og kan i noen tilfeller veie opp for formell kompetanse.  
Dersom senteret gir et tilbud til barn skal det være ansatte på senteret med barnefaglig kompetanse. Sentrene bør følge samme anbefalinger som for krisesentrene når det kommer til ulik grad av kompetanse, sikring av nødvendig kompetanse og ivaretakelse av ansatte på sentrene. 

Les mer om kompetanse under kapittelet "kommunens krisesenter" i krisesenterveilederen.