Alle ansatte ved senteret må ha god kunnskap om taushetsplikten. Brukere av sentrene kan ha behov for juridisk veiledning innenfor ulike rettsområder. Senteret bør ha ansatte med overordnet kjennskap til rettsområder som: 

Utsatte for overgrep og vold har i en del tilfeller rett til juridisk veiledning/ bistandsadvokat. Manglende juridisk veiledning kan ha store konsekvenser for brukeren, som tap av nødvendig hjelp og økonomisk erstatning. Senteret bør derfor ha god oversikt over advokater med relevant  kunnskap innenfor de aktuelle rettsområdene, og bistå brukerne i å opprette kontakt med disse.