Å gi råd og veiledning til utsatte er en sentral del av innholdet ved sentrene. Samtale er derfor det viktigste arbeidsredskapet ansatte på sentrene har, noe som forutsetter god kompetanse i nettopp dette. Samtaler med utsatte om overgrep, krenkelser og eventuell vold er et område hvor ansatte på sentrene har og skal ha unik erfaring og kompetanse.  

Hvordan møte den som er utsatt?
Bearbeidende samtaler
Når bør du anbefale behandling?