Spør gjerne brukeren: hva ønsker du å få ut av tilbudet og legg en plan deretter. Helt fra du starter den systematiske vurderingen, er det viktig at du og brukeren i fellesskap starter opp med å utarbeide en plan for tilbudet. Det kan ta tid å få på plass det brukeren kan trenge hjelp til.  

Planen bør tas fram, evalueres og oppdateres jevnlig i planlagte og gjentatte samtaler. Regelmessig gjennomgang av planen er avgjørende for å sikre systematikk og framdrift i oppfølgingsforløpet.

Viktige spørsmål du kan stille i samtalene når dere lager planen