I denne delen er målet å få fram hvordan gi brukerne av senteret god oppfølging på bakgrunn av rammene for innhold i tilbudet ved senteret som er presentert i kapittel 1 "Rammer og innhold i tilbudet". Personer som er utsatt for incest, seksuelle overgrep og voldtekt, og pårørende til utsatte, kommer ofte i kontakt med senteret på ulike måter. Ved første kontakt er det viktig at du får god oversikt over brukerens situasjon, og at du får mulighet til å gi informasjon om hvilken hjelp vedkommende kan få.