For å kunne vurdere hvilken hjelp brukeren trenger, enten på senteret eller fra andre instanser, trenger du god kunnskap om situasjonen brukerbefinner seg i. Dette forutsetter at du gjør en systematisk vurdering av hjelpebehov.Dette er ikke alltid mulig eller den beste løsningen å gjøre ved første henvendelse, noen ganger bør det gjøres gradvis gjennom regelmessige samtaler utover tilbudet. 

Sentrene bør gjøre seg kjent med hvordan krisesentrene gjennomfører en systematisk vurdering av hjelpebehov. Det er ikke alt som er overførbart for sentrene, men spesielt relevant er blant annet vurdering av helse og behov for juridisk veiledning.

I kartleggingen er det viktig at du har formålet klart. Du trenger ingen total oversikt over brukerens liv og hva han eller hun har opplevd.  Du trenger nødvendig informasjon for at du skal kunne følge opp brukeren på en god måte. Kartleggingen gir også den utsatte mulighet til å snakke om det han eller hun opplever som viktig. Du får samtidig anledning til å vise brukeren interesse, omsorg og støtte.

Avgrens kartleggingen til

Helse
Økonomisk basis og gjeld
Foreldrerollen/ ferdigheter
Nettverk
Behov for juridisk veiledning