Sentrene har i likhet med krisesentrene ingen lovpålagt journalplikt. Det kan likevel nødvendig med enkel «notatføring» for å sikre den enkelte bruker god oppfølging. Derfor bør sentrene følge Bufdirs anbefalinger for krisesentrene når det kommer til dokumentasjon av arbeidet:

Lag et kort (journal) notat
Registrering av bruker