Her finner du en oversikt over relevante bestemmelser og regelverk knyttet til det enkelte barnets rett til og plikt til opplæring, og samarbeid mellom barnevern og skole.

Rett og plikt til grunnskoleopplæring
Rett til videregående opplæring
Tilpasset opplæring
Intensiv opplæring
Spesialundervisning
Særskilt språkopplæring
Individuell plan
Ansvaret for skoleskyss
Samarbeid mellom skole og barnevern
Sist faglig oppdatert 16. juni 2020