Hvordan samarbeide om den daglige oppfølgingen av barnet på skolen? Hvem har ansvar for hva?

Institusjonens eller fosterhjemmets ansvar for skolegangen
Fosterhjemmets ansvar
Ved behov for særskilt tilrettelegging
Morsmålsopplæring og bruk av tolk
Sist faglig oppdatert 25. juni 2019