Mange barn som får hjelp fra barnevernet trenger ekstra oppmerksomhet og oppfølging i skolehverdagen. Her får du informasjon om skolens ansvar og oppgaver og hvordan dere bør samarbeide med barnevernet.

Godt samarbeid krever et felles mål, gode relasjoner og lav terskel for kontakt mellom skole og barnevern.

Skolens overordnede ansvar
Når eleven har faglige og/eller psykososiale utfordringer
Når eleven har høyt fravær
Når samarbeidet med hjemmet ikke fungerer
Aktuelle samarbeidspartnere