Barneverntjenesten har et overordnet ansvar for å følge opp skolegangen til barn med tiltak i barnevernet, uansett om han/hun bor hjemme og utenfor hjemmet. Her finner du informasjon om hvordan.

Barneverntjenesten og barnets omsorgspersoner bør i fellesskap, og i samarbeid med skolen, kartlegge behovene til barnet og bli enige om hvordan de sammen kan ivareta barnets behov på best mulig måte.

Oppfølging når barnet bor hjemme
Oppfølging når barnet bor utenfor hjemmet
Ta hensyn til barnets ønsker og mål
Følge opp fravær
Ivareta barnets rettigheter til opplæring
Lage tiltaks- og omsorgsplaner
Lage individuell plan
Etablere og koordinere ansvarsgruppe
Delta i tverrfaglige team
Sist faglig oppdatert 19. juni 2019