Den kommunale barneverntjenesten har ansvar for å veilede og informere ansatte i skolen dersom de er bekymret for et barn. Her finner du barneverntjenestens ansvar og oppgaver steg for steg i en bekymringssak.

Steg 1: test Veilede i en bekymringssituasjon
Steg 2: Når barnevernet har mottatt bekymringsmeldingen
Steg 3: Når saken er ferdig undersøkt
Sist faglig oppdatert 07. april 2020