En av de viktigste oppgavene du har når det foreligger mistanke om et overgrep er å håndtere risikoen for gjentatte overgrep eller nye overgrep mot andre personer. Ved håndteringen av overgrepet og ivaretakelse av offeret, kan en systematisk risikovurdering være et verdifullt hjelpemiddel når man skal vurdere tiltak, og som dokumentasjon på vurderinger og tiltak som er iverksatt.

Ledelsen ved tjenestestedet, et eventuelt overgrepsteam og/eller politiet, avgjør hvordan risikovurderingen foretas.

Det er viktig at følgende aspekter blir tatt med i vurderingen av risiko
Bruk av - og eksempel på risikomatrise