I etterkant av overgrepssaken bør dere utarbeide en sluttrapport hvor dere vurderer styrker og svakheter ved håndteringen underveis. Videre må dere avgjøre om erfaringene fra prosessen skal få konsekvenser for praktiseringen av retningslinjene, intern opplæring av disse eller skriftlige presiseringer i retningslinjene, og dere må avgjøre om saken skal rapporteres til kontrollorganer.

Hva bør koordinator påse?
Mulige konsekvenser av evaluering av innsatsen i saken