Alle kommuner skal ha gode internkontrollrutiner på hvordan utsatte for overgrep skal ivaretas. Det er kommunen skal ta initiativ til, og samordne, innsatsen. 

Viktig å skape trygghet
Avhør og oppfølging av psykolog
Egen kontaktperson i boligen
Kristin kan være bekymret for Lars
Behov for kunnskap om sex og grensesetting