Hvilke samarbeidspartnere som bør involveres i saken kan variere i ulike deler av landet fordi både organisering og kompetanse varierer. Derfor er det viktig at den enkelte virksomheten har avklart, og har oppdatert info om, hvem som skal involveres i overgrepssaker.

Hver enkelt virksomhet anbefales å laste ned veilederen til "Retningslinjer ved seksuelle overgrep mot voksne personer med utviklingshemming" (se ressurser i innledende kapittel). I del 3, "Kontaktpersoner", kan opplysninger om hvilke eksterne instanser som skal involveres føres inn.

Leders ansvar
Hvem skal involveres?