Hvordan du skal forholde deg til den mistenkte overgriperen avhenger i noen grad av hvem overgriperen er.  Noen generelle regler er likevel:

Den mistenkte er en ansatt
Den mistenkte har utviklingshemming
Den mistenkte er en utenforstående