Dersom du mistenker, eller har fått vite, at en person med utviklingshemming tidligere er utsatt for overgrep, og at vedkommende er i ferd med å sette seg i en situasjon hvor faren for nye overgrep er overhengende, har du plikt til å handle.

Først og fremst må du sørge for å håndtere faren for gjentagelse. Dette kan innebære at en planlagt tur til det stedet eller den arenaen hvor du mistenker at nye overgrep kan skje avlyses. Det kan også innebære at en planlagt tur hvor det er fare for at offeret treffer igjen mistenkte avlyses. Videre kan det innebære at det gis et mer attraktivt tilbud til offeret enn den planlagte aktiviteten. Det viktige er å unngå en situasjon med fare for nye overgrep.

Deretter må man håndtere overgrepet, enten i tråd med prosedyren beskrevet over dersom det har skjedd et overgrep, eller som prosedyrene ved mistanke om seksuelle overgrep dersom du mistenker et overgrep.