Under finner du seks caser. Alle kommer med ulike løsningsforslag, og i venstremenyen er ekspertens kommentarer til disse. Casene kan brukes til å øve på retningslinjene, enten på egenhånd, men helst i en personalgruppe.

Case 1: Lise er opprørt
Case 2: Kari drar på byen
Case 3: Anders skal på hytta
Case 4: Turid går gjennom skogen
Case 5: På hjemmebesøk hos Linda og Olav
Case 6: Kristin og Lars er kjærester