1. Lover, forskrifter og generelle forvaltningsrettslige prinsipper