Barneverntjenesten skal ved samarbeid med familier som har behov for det, bidra til å gi det enkelte barn god omsorg og trygge oppvekstsvilkår ved råd, veiledning og hjelpetiltak. Barneverntjenestens vedtak er en viktig del av dette arbeidet.

6.1 Barneverntjenestens vedtakskompetanse
6.2 Enkeltvedtak
6.3 Krav til vedtakets innhold
6.4 Melding om barneverntjenestens vedtak
6.5 Hjelpetiltak
6.6 Akutte situasjoner
6.7 Ettervern
6.8 Melding til folkeregisteret om adresseendring på barn
Sist faglig oppdatert 19. juni 2019