2.7.1 Barn med tilknytning til andre land
2.7.2 Bekymring for barn som har fast bosted i et annet land
2.7.3 Barn som bortføres fra barneverntjenesten
2.7.4 Barn og familier med uavklart oppholdsstatus
2.7.5 Barn på omsorgssenter eller i mottak
2.7.6 Barn som flytter til en kommune fra omsorgssenter eller mottak
2.7.7 Barn som er eller kan være utsatt for menneskehandel

 

Sist faglig oppdatert 17. desember 2019