Brosjyren og filmen er utviklet som et verktøy som skal brukes aktivt i barneverninstitusjonen og omsorgssenteret.

4.1 Leders ansvar
4.2 Ansattes ansvar
4.3 Regionens ansvar
4.4 Bufdirs ansvar