Målgruppen for informasjonsmateriellet er først og fremst barn og unge som bor i barneverninstitusjon og omsorgssenter.

Informasjonsmateriellet er også et verktøy for ansatte for å kommunisere med barn og unge om deres rettigheter.