Målsettingen med informasjonsmateriellet er å styrke barn og unges kunnskap om sine rettigheter når de bor i barneverninstitusjon og omsorgssenter. Brosjyren og dvd-filmen er verktøy som skal bidra til å ivareta barn og unges rettigheter på en god måte og i henhold til gjeldene regelverk.

Medvirkning er avgjørende for å ivareta barn og unges rettigheter, og for å forebygge bruk av tvang. Filmen gir eksempler på samspillsituasjoner som synliggjør hvordan barna kan medvirke når beslutninger som gjelder dem, tas. Materialet skal være til hjelp for ledere og ansatte for å sikre utviklingsstøttende dialog og bidra til refleksjon/diskusjon med barna om deres rettigheter.