I saker der et barn er ufrivillig etterlatt i utlandet, eller man mistenker dette, kan utenrikstjenesten kontaktes for råd og veiledning.

Hva er konsulær bistand?
Hvordan varsle utenrikstjenesten?
Hvem kan få konsulær bistand?
Konsulær bistand til etterlatte barn