Hvordan identifisere om et barn skal bli etterlatt?