I saker som omhandler vold og seksuelle overgrep mot barn er det å snakke med barnet en sentral oppgave både for barnevernstjenesten og politiet.

For politiet er barnet en viktig kilde til informasjon for å avklare om det er skjedd en straffbar handling. For barnevernstjenesten kan informasjonen fra barnet være avgjørende for å kartlegge omsorgssituasjonen.

Barnevernet kan alltid snakke med barnet
Hvordan bør barnevernet snakke med barnet?
Dokumentasjon av samtalen
Samtaler med barn uten foreldrenes samtykke
Politiets adgang til å snakke med barn
Sakene kan utfylle hverandre