Når barn er fornærmet i saker om vold og seksuelle overgrep skal barnets rettigheter (medvirkning) ivaretas i tråd med straffeprosessloven og internasjonale konvensjoner.

Fornærmede i straffesaker har spesielle rettigheter.

Straffeprosessloven kap 8a

Bistandsadvokat og verge ivaretar barnets rettigheter (medvirkning)
Barnets rettigheter ved gjennomføring av tilrettelagt avhør
Barnet skal informeres