Når barnevernstjenesten har varslet politiet om et mulig straffbart forhold, vil den videre samhandlingen være ulik, avhengig av hvordan politiet vurderer varselet.

Politiets vurdering av barnevernets varsel (anmeldelse)
Plan for samhandling etter varsel
Involver hverandre i planlagte aktiviteter
Rammer for politiets mulighet for samhandling
Sikkerhets- og beskyttelsestiltak
Når samhandlingen opphører (henleggelse)
Etatene skal gjøre selvstendige vurderinger og beslutninger