Dersom barnevernet vurderer at det er nødvendig for å hjelpe og beskytte barnet, skal de varsle/anmelde saken til politiet.

Varsel om mulig straffbart forhold = anmeldelse
Når skal barnevernstjenesten varsle (anmelde) en sak?
Terskel for å varsle (anmelde)
Skal barnevernstjenesten varsle all vold?
Barnevernet har et handlingsrom
Ikke drøft varsel (anmeldelse) med foreldrene