Akutte situasjoner krever rask og effektiv samhandling mellom etatene for å ivareta både barn og foreldre som er i krise.

Hva er en akutt situasjon?
Skånsomhet i akutte situasjoner
Informasjonsdeling i akutte situasjoner
Avklare roller og behovet for bistand
Når barnevernstjenesten krever bistand fra politiet
Politibistand til barnevernstjenestens akuttberedskap
Lag en konkret samhandlingsplan før arbeidet avsluttes