Dersom politiet er bekymret for et barns omsorgssituasjon krever underretningsplikten at de sender en bekymringsmelding til barnevernet.

Når politiet får kjennskap til eller mistanke om at et barn kan være utsatt for vold eller seksuelle overgrep av foreldre, foresatte eller andre som barnet bor sammen med, skal de straks underrette barnevernstjenesten. (Politiregisterforskriften § 10-3)

Politiet skal skrive egen bekymringsmelding
Opplysninger som ikke skal med i bekymringsmeldingen
Vurdere innsyn
Foreta nye vurderinger fortløpende
Barnevernstjenestens oppfølging av bekymringsmeldingen