Før kartlegging og oppfølgingsplanen sendes videre til aktuelle mottakere, skal den være gjennomgått og signert av barnet og representanten/verge. All dokumentasjon som skal sendes må forelegges barnet når det signerer.  Dersom en rapport skal ettersendes, f.eks. skolerapport, krever dette ny gjennomgang med barnet og nytt samtykke før det sendes.

Vær obs på at det krysses av for de relevante rutene i  samtykkeskjemaet, og kun de som er aktuelle.

Vær sikker på at barnet har forstått hva han/hun samtykker til når han/hun signerer.

Forslag til hvordan du kan forklare samtykke til barnet

Vi passer på deg nå, og vi må gi informasjon videre til de som bestemmer over oss, slik at de kan følge med og passe på at du får det samme tilbudet som alle de andre barna på omsorgssentrene.

Loven i Norge krever at du vet hva vi skriver om deg og at vi sender det videre til de som trenger det. Vi skal ikke sende dokumentet til flere enn de som trenger å lese det.

For at de skal vite at du har fått lese dokumentet, må du skrive ditt navn her. Din representant/verge må også signere før vi sender det inn.

Da samtykker du til at vi sender dette dokumentet til:

Regionskontoret (De følger opp og passer på at du får det samme tilbudet som alle de andre barna på omsorgssentrene).

Bosettingskonsulentene, slik at de kan finne en god kommune til deg

Og til slutt, da du har fått en kommune, sender vi dokumentet til den nye kommunen din, slik at de kan bli bedre kjent med deg før du flytter dit. Da vet de hva du liker/ikke liker, hobbyer, interesser, helseopplysninger og skole.

Sist faglig oppdatert 12. januar 2021