Kartleggingen av barnet er en mulighet til å bli bedre kjent med barnet. Innledningen til samtalen er viktig for at samtalene om områdene i KOPP blir best mulig for barnet. Planlegg innledningen i forkant av samtalen. I denne delen er det satt opp punkter til hva en innledning kan inneholde, og et eksempel på hvordan en innledning kan formuleres. Det er viktig at innledningen ikke bare leses opp, men at du også forbereder deg godt til samtalen slik at den blir tilpasset det enkelte barn.

Hva innledningen kan inneholde
Tips
Eksempler på innledning og avslutning til kartleggingssamtale
Sist faglig oppdatert 12. januar 2021